V plném nasazení od roku 1883. Skupina Vorwerk slaví 140 let úspěšného podnikání

Wuppertal, 31.03.2023. Vorwerk slaví 140 let své existence – a tím také 140 let plných nadšení a inovací. Tato společnost, která se dnes může ohlédnout za dlouhými desetiletími úspěchů, byla původně založena v údolí řeky Wupper jako továrna na koberce. Již v roce 1929 však rozšiřuje svou nabídku o výrobu domácích spotřebičů (vysavače Kobold). Maloobchod v té době nebyl ale ještě schopen přesvědčit zákazníky o přednostech tohoto prvního výkonného modelu Kobold, a tak se zrodil systém osobního prodeje společnosti Vorwerk, který se stal určitě nejdůležitějším milníkem v historii firmy. Dnes je Vorwerk v Evropě jedničkou v segmentu osobního prodeje a předním světovým přímým prodejcem domácích spotřebičů špičkové kvality. V roce 2021 generovala skupina obrat ve výši 3,4 miliardy eur, což je nový firemní rekord.

 

Poděkování naší komunitě
Za svůj úspěch vděčí společnost především lidem, kteří jsou pro ni zapáleni a aktivně ji podporují. Komunitu společnosti Vorwerk tvoří 100 000 poradců a okolo 9 000 zaměstnanců, stejně jako obrovské množství zákazníků po celém světě. A právě zásluhou těchto lidí se stal Vorwerk tak úspěšnou firmou.

Historie společnosti Vorwerk
V roce 1883 založil Carl Vorwerk malou tkalcovskou firmu na výrobu koberců s názvem Barmer Teppichfabrik Vorwerk & Co., která se stala základním kamenem dnešní globální značky. Tento krok vyžadoval podnikatelskou odvahu, protože kvalitní koberce se do té doby vyráběly pouze v Anglii. V roce 1907 předal Carl Vorwerk vedení společnosti svému zeti, Augustu Mittelstenu Scheidovi, který sám pocházel z podnikatelské rodiny působící od roku 1764 v Barmenu. V roce 1909 bylo již jméno Vorwerk známé i za hranicemi regionu a firma se rychle rozvíjela. Výroba koberců se rozšířila, postavily se nové budovy a zřídila se vlastní strojírenská dílna. Také se neustále rozšiřovalo spektrum výrobků, které v té době sahalo od automobilových náprav až po gramofonové motory.

Příchodem rádia se zhroutil trh s gramofony. V této situaci zachránil firmu nový nápad – z motoru gramofonu se stal motor vysavače. V roce 1929 představoval Kobold malou revoluci. Byl to šikovný skladný přístroj, a přitom pořádný tahoun. Trh ale nebyl na tuto novinku ještě připraven a potenciální zákazníci nedokázali ocenit přednosti modelu Kobold, když si ho mohli jen prohlédnout v maloobchodní prodejně. Spásu přináší i v tomto okamžiku revoluční myšlenka: zavedení přímého prodeje na německý trh. Byl to určitě nejdůležitější milník v historii společnosti. Tuto koncepci prodeje zaměřeného na osobní kontakt se zákazníkem přivezl v roce 1930 Werner, syn Augusta Mittelstena Scheida, ze svého pobytu v USA. Přímý prodej se stává ochrannou známkou společnosti Vorwerk a tajemstvím jejího úspěchu.
V roce 1953 převzal vedení společnosti Dr. Erich Mittelsten Scheid a zahájil dalekosáhlé změny. Společnost Vorwerk například rozšiřuje svůj sortiment výrobků a pokračuje ve své expanzi na mezinárodní trhy. V roce 1968 se ke společnosti připojuje akf bank jako značka prvního poskytovatele služeb.
V roce 1969 předává Erich Mittelsten Scheid vedení společnosti Vorwerk svému synovci Dr. Jörgu Mittelstenu Scheidovi, který hraje v letech 1969 až 2005 klíčovou roli při přeměně firmy na mezinárodně úspěšnou skupinu podniků. Do doby jeho působení v čele společnosti spadá například úspěšné rozšíření produktového portfolia: Již v roce 1971 byl na trh uveden Thermomix jako první multifunkční kuchyňský robot, schopný zároveň vařit. Vorwerk pokračuje v důsledné strategii internacionalizace, zvyšuje svou účast na mezinárodních trzích, a zakládá v roce 1990 svou první zahraniční dceřinou společnost v Číně.  Brzy nato následuje založení dceřiných společností ve střední a východní Evropě.


Na konci roku 2005 odchází Dr. Jörg Mittelsten Scheid z vedení společnosti, ale zůstává stále jako čestný předseda členem poradního sboru. Osudy skupiny Vorwerk dnes řídí tříčlenné představenstvo – Dr. Thomas Stoffmehl, Hauke Paasch a Dr. Thomas Rodemann. Rodina majitelů zajišťuje kontinuitu firmy v páté generaci.

Nejdůležitější jsou lidé
Jsme naprosto přesvědčeni o tom, že osobní setkání otevírají lidem nové světy a příležitosti. Osobní prezentace produktu vytvářejí kouzelné okamžiky a trvalá spojení mezi lidmi – a v případě společnosti Vorwerk jsou to spojení po celém světě. Ve společnosti Vorwerk byli lidé vždy na prvním místě. Obchodní model přímého prodeje je recept naší společnosti na úspěch. Předváděcí akce jsou společenskou událostí, na které se lidé setkávají, objevují svou lásku k výrobku a stávají se členy rodiny Vorwerk. V této komunitě mají poradci společnosti Vorwerk bezpochyby zvláštní postavení: jsou tváří naší firmy a jsou nepostradatelní pro náš úspěch – a tak to zůstane i do budoucna.

O SPOLEČNOSTI VORWERK

Společnost Vorwerk SE & Co. KG byla založena jako rodinná firma v roce 1883. Sídlo holdingu se nachází v německém městě Wuppertal. Hlavní podnikatelská činnost společnosti Vorwerk zahrnuje výrobu i prodej vysoce kvalitních domácích spotřebičů (kuchyňský robot Thermomix®, vysavač Kobold). Jako společnost přímého prodeje se Vorwerk vždy snaží navázat osobní kontakt se svými zákazníky. Poradce je přitom v centru dění a představuje hlavní kontaktní osobu pro zákazníky. Do skupiny Vorwerk patří také banka akf.
Společnost Vorwerk působí ve více než 60 zemích a generovala konsolidovaný obrat ve výši 3,4 miliardy eur (2021).


KONTAKT PRO MÉDIA
Vorwerk CS k.s.
Pod Pekařkou 1/107
147 00, Praha 4 

www.vorwerk.cz
E-mail: info@vorwerk.cz 


Zveřejnění zdarma – žádáme vás o exemplář kopii