Přímý prodej jako záruka úspěchu: Vorwerk Group ve finančním roce 2023 opět roste a investuje do budoucnosti

Wuppertal, 7. května 2024 – Vorwerk Group opět úspěšně uzavřela náročný obchodní rok 2023. Celkové tržby skupiny vzrostly na 3,2 miliardy EUR. Upravený roční výnos, který bere v úvahu pouze pokračující operace, se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 135 milionů EUR (+4,4 procenta).

Divize „Culinary“ (Thermomix®/Bimby® a Cookidoo®) zaznamenala počtvrté v řadě rekordní tržby s 1,7 miliardami EUR. Divize „Cleaning“ (Kobold/Folletto) zároveň dosáhla druhého nejvyššího obratu v historii Vorwerk Group od roku 2015 s objemem prodeje 860 milionů EUR (+7,1 procenta). S výnosem 570 milionů EUR přispěla k úspěchu Vorwerku i banka akf a vytvořila nový rekord s nárůstem o 14,8 procenta.

Ve světle četných výzev a obtížných ekonomických podmínek byla klíčovou hybnou silou pozitivního obchodního rozvoje opět důsledná oddanost přímému prodeji jako obchodnímu modelu. V hlavní obchodní činnosti bylo dosaženo růstu tržeb již čtvrtým rokem v řadě, a to díky nárůstu počtu poradců na více než 100 000. Celkově se tržby v divizích „Culinary“ a „Cleaning“ a včetně akf Group od roku 2019 zvýšily o téměř 720 milionů EUR.

Provozní výsledek za rok zároveň vzrostl na 291,9 mil. EUR, což je o 50,1 procenta více než v předchozím roce – a tedy v rámci plánovacího koridoru. Tato čísla představili Dr. Thomas Stoffmehl, předseda výkonné rady, a členové výkonné rady Hauke ​​Paasch a Dr. Thomas Rodemann na dnešní tiskové konferenci. 
S celkovými tržbami ve výši 3,2 miliardy EUR zůstává Vorwerk ve 140. roce své existence nespornou jedničkou v přímém prodeji v Evropě a je světovým lídrem v oblasti přímého prodeje vysoce kvalitních domácích spotřebičů.

"Velmi nás těší pozitivní vývoj Vorwerk Group. Důsledné zaměření na naši hlavní činnost a na model přímého prodeje Vorwerk se opět ukázalo jako faktor úspěchu,“ řekl Dr. Thomas Stoffmehl, předseda výkonné rady Vorwerk Group, a komentoval obchodní výsledky: „Proto bych rád poděkoval celé komunitě poradců, zaměstnanců a zákazníků společnosti Vorwerk. Svou vášní a nasazením významně přispěli k naší schopnosti tak dobře se vyrovnat s nepříznivými okolnostmi v roce 2023."
Podrobné výsledky naleznete ve výroční zprávě Vorwerk Group na následujícím odkazu:  https://annual-reports.vorwerk.com/2023/index.html

Důsledná implementace Strategie 2025
Jako nedílné součásti Strategie 2025 byly v roce 2019 definovány tři základní prvky ve středu aktivit Vorwerk Group: Udržování a rozšiřování komunity poradců, zákazníků a zaměstnanců Vorwerk, další rozvoj osobního přímého prodeje prostřednictvím tří propojených kanálů s poradci v centru a také inovativní produkty a služby.

To jde také ruku v ruce s investicemi do budoucnosti Vorwerk Group. V roce 2023 bylo investováno 57 milionů EUR do výstavby nové výrobní budovy Thermomix® ve Francii, která oslavila slavnostní dostavbu v září 2023, a také přibližně 47 milionů EUR do nové kancelářské budovy ve Wuppertal Rauental s položením základního kamene v červenci 2023. V neposlední řadě Vorwerk Group spojila své kompetence v oblasti robotiky ve Wuppertal Laaken s cílem dalšího posílení jak svého závazku v Německu, tak své konkurenční pozice na rostoucím trhu robotických vysavačů ve spotřebitelském i B2B segmentu.

Součástí důsledné implementace Strategie 2025 jsou také cílené investice do rozvoje a expanze mezinárodních trhů. Vorwerk Group je v přímém prodeji nyní aktivní v 61 zemích se zaměřením nejen na Evropu, ale také Asii a Severní a Jižní Ameriku.

Kulturní a společenská angažovanost společnosti Vorwerk 
Vorwerk je od roku 2023 partnerem německého ženského fotbalového národního týmu. Vášeň, týmový duch a snaha o další rozvoj – rodinný podnik se sídlem ve Wuppertalu dlouhodobě sdílí tyto hodnoty a radost z inspirace lidí. V roce 2024 Vorwerk využívá své viditelnosti a přítomnosti k tomu, aby upozornil na společensky relevantní problematickou oblast: Kampaň „Je čas“ v kontextu kvalifikace mistrovství Evropy proti Islandu 9. dubna 2024 se zaměřuje na rozdíl mezi průměrnou dobou vynaloženou ženami a muži na neplacenou pečovatelskou práci, známou jako „gender care gap“. Důsledek nerovnoměrného rozdělení na úkor žen vede k nerovným kariérním příležitostem a nedostatku příležitostí věnovat se vášním a koníčkům. 

Kromě toho komunita Vorwerk dokázala v roce 2023 vygenerovat dary v celkové výši 700 000 EUR prostřednictvím své fundraisingové kampaně ve prospěch nadace „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.“. Velká část objemu darů byla dána poskytnuta jako nouzová pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Maroku.

Jako společnost, která je již více než 140 let úzce zakořeněna ve městě a regionu Wuppertal, podporuje Vorwerk Group v rámci dlouhodobého sponzorského projektu proslulé muzeum Von der Heydt ve Wuppertalu. Po dobu tří let od roku 2023 podpoří Vorwerk muzeum celkovou částkou 150 000 eur. Spolu s dalšími regionálními společnostmi a nadacemi podporuje Vorwerk také renomovaný a oceňovaný wuppertalský chlapecký sbor „Kurrende“ šestimístnou částkou na obnovu a rozšíření jejich sborového centra ve Wuppertalu, které bylo postaveno v roce 1967. 

O VORWERKU
Vorwerk je jedničkou v přímém prodeji v Evropě a předním světovým přímým prodejcem vysoce kvalitních domácích spotřebičů. Společnost Vorwerk byla založena v roce 1883 v německém Wuppertalu a dnes je mezinárodním rodinným podnikem. Hlavní činností společnosti je výroba a prodej špičkových produktů pro domácnost (multifunkční kuchyňský robot Thermomix® a úklidový systém Kobold). Vorwerk vždy usiluje o přímý kontakt se svými zákazníky a dosahuje toho především prostřednictvím svých poradců, kteří jsou v centru obchodních aktivit společnosti a slouží jako centrální kontaktní bod pro zákazníka. Do rodiny Vorwerku patří také akf Group. Vorwerk generuje konsolidované tržby ve výši 3,2 miliardy EUR (2023) a působí v 61 zemích světa.

VORWERK V ČESKÉ REPUBLICE
V České republice Vorwerk úspěšně působí již od roku 1992 a zastoupení u nás mají dvě divize. Divize Kobold, která se zabývá prodejem prémiového úklidového systému i dalších vysávacích pomocníků do domácnosti, a divize Thermomix, která se zabývá prodejem prémiového multifunkčního kuchyňského přístroje.

Finanční rok 2023 byl pro Vorwerk v České republice pozitivní. Pokud jde o tržby za Thermomix®, s tržbami ve výši 17 milionů eur dosáhl růstu 1,2 procenta, a zároveň vykázal stabilní tržby Koboldu s obratem 9 milionů eur. „Jsme rádi, že jsme navzdory současné ekonomické situaci dosáhli tak dobrých čísel,“ říká Thomas Stoffmehl, předseda výkonné rady Vorwerk Group.

KONTAKT PRO MÉDIA

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 1/107
147 00, Praha 4

www.vorwerk.cz
E-mail: info@vorwerk.cz 

Zveřejnění je bezplatné – žádáme vás o kopii výstupu.