Bezpečnostní pokyny pro Thermomix

Doplňující bezpečnostní pokyny pro váš Thermomix®

Kvalita našich výrobků a spokojenost našich zákazníků je pro nás ve Vorwerku vždy nejvyšší prioritou. Naše řízení kvality a přísné bezpečnostní systémy jsou navrženy tak, aby zajistily, že trvale plníme vysoké standardy společnosti Vorwerk. To platí zejména pro Thermomix®.

S více než 8 milióny prodaných spotřebičů TM6 a TM5 po celém světě se Thermomix® těší velké oblibě již mnoho let a má zdaleka nejvyšší počet kuchyňských spotřebičů na trhu. Jako společnost přímého prodeje udržujeme úzké vztahy s poradci Thermomix® a zákazníky po celém světě. Díky tomu, jsme schopni rychle identifikovat problémová místa, která mohou narušit používání Thermomixu® velice brzy.

Na trhu jsme zaznamenali několik případů, kdy se při používání Thermomixu® objevil problém. Proto jsme se rozhodli preventivně vydat dne 23. srpna 2022 dobrovolné varování veřejnosti před tímto problémem, který by potenciálně mohl nastat.

Co jsme zjistili a před čím varujeme 

Když je standardní odměrka vložena do Thermomixu® TM6, pevně zapadne do víka mixovací nádoby a brání tak vypadnutí při sejmutí víka mixovací nádoby. Odměrka na TM6 je navržena tak, aby při vaření nebo dušení mohlo na okrajích unikat dostatečné množství páry z mixovací nádoby. Během procesu vaření nebo při určitých receptech se však mohou suroviny dostat nahoru, stlačit se a zabránit úniku páry.

V důsledku toho se může v extrémně vzácných případech během vaření nebo mírného vaření (nebo ohřevu při teplotách 95° C / 200° F a vyšších) vytvořit v mixovací nádobě zvýšený tlak, což může vést k náhlému a nekontrolovatelnému úniku horkého jídla, které by mohlo v ojedinělých případech způsobit popáleniny.

Rozdíl mezi odměrkou TM6 a TM5 

Tato situace nenastane při použití odměrky TM5, protože odměrka pro TM5 je volně nasazena ve víku mixovací nádoby. Uživatelé předchozího modelu by měli zkontrolovat, zda používají odměrku TM5 nebo TM6. Pokud se používá odměrka TM6, která je pevně nasazena ve víku, platí tyto informace i pro předchozí model.

V každém případě je nutno dodat, že pravděpodobnost přetečení nebo vystříknutí horkých potravin je podstatně vyšší, pokud je překročena návodem doporučená úroveň naplnění mixovací nádoby, uvedená na vnitřní straně mixovací nádoby.

Řešení

Vaření při teplotě 95°C nebo vyšší 

Během vaření při teplotách 95°C (200 °F) nebo vyšších by měl být vždy místo odměrky TM6 použit varný košík. Varný košík je volně položen na víku mixovací nádoby, propouští páru a také zabraňuje vystřikování jídla z mixovací nádoby.

Toto jednoduché, ale nezbytné opatření, které neovlivní zážitek z vaření, může zabránit výskytu tohoto potencionálního problému.

Vyvarujte se přeplnění
mixovací nádoby

Maximální úroveň naplnění mixovací nádoby (2,2 l pro Thermomix® TM6 a Thermomix® TM5) musí být vždy dodržena.

Polévky,
guláše a džemy

Polévky, guláše a džemy musí být vždy vařeny při teplotě ne vyšší než 100 °C (212 °F). Pro recepty, které vyžadují vyšší teplotu, je zapotřebí použít Varoma mísu, jak je uvedeno v receptu.

Recepty, které vyžadují použití
varného košíku

Některé recepty vyžadují použití varného košíku v mixovací nádobě. Pro tyto recepty lze i nadále používat odměrku. 

Průvodce vařením
a manuální vaření - úpravy

V rámci neustálého vývoje Thermomixu® jsme již upravili recepty dostupné ve funkci Průvodce vařením tak, abyste mohli pokračovat ve vaření se správným použitím. A co víc, software pro Thermomix® TM6 byl aktualizován a je snadno dostupný na vašem zařízení po připojení k Wi-Fi. Přijměte, prosím, novou aktualizaci softwaru, abyste získali další bezpečnostní pokyny při vaření bez použití funkce Průvodce vařením.

Aktivně také poskytujeme informace o tomto dobrovolném a preventivním opatření v našem aktualizovaném návodu k použití, na naší receptové platformě Cookidoo® a na předvedeních.

Průvodce vařením 

Průvodce vařením - adaptace pro TM6 

Průvodce vařením - adaptace pro TM5

Manuální vaření 

Manuální vaření - adaptace pro TM6 

Manuální vaření - adaptace pro TM5