Formulář odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené se společností Vorwerk CS k.s.